Vỉ hấp inox (có thể điều chỉnh độ mở rộng)

Vỉ hấp inox (có thể điều chỉnh độ mở rộng)

Liên hệ